1. Breathe In by Low Roar on GroovesharkYou will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thornbushes, or figs from thistles? So, every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus you will recognize them by their fruits.
  Matthew 7:16-20

  - - -

  Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach.
  Mateusz 7:16-20

   

 2. Ny Batteri by Sigur Rós on Grooveshark
  Hedonism is the worst disease of the 21st century.

  - - -

  Hedonizm to najgorsza choroba XXI wieku.

   

 3.  

 4. My photos were published in #PHOTOGRAPHY Magazine, issue 9. You can check it and  purchase HERE.

  - - -

  Moje zdjęcia opublikowano w #PHOTOHRAPHY Magazine nr 9. Robota do obejrzenia i kupienia TUTAJ.

   

 5.  

 6. To Build a Home by The Cinematic Orchestra on Grooveshark

  The Unbearable Lightness of Being.

  - - -

  Nieznośna Lekkość Bytu.