1.  

 2. denaturalisation - a thing, fact or phenomenon diverging from a norm or inconsistent with nature

  - - -

  wynaturzenie - rzecz, fakt lub zjawisko odbiegające od normy lub niezgodne z naturą

   

 3. A New Error by moderat on Grooveshark
  Addiction to chaos.
  - - -
  Uzależnienie od chaosu.

   

 4. Chapter Three by Jónsi & Alex on Grooveshark
  In January of last year, I spent a week of my life in Amsterdam.
  After three days of going around the city, seeing the canals, another pubs and people, I got on the bike and started riding for such a long time, until I saw this view.
  Relief.
  When, at this axact moment, I’ve sent a similar photo to my friend, at whose place I was staying, he laughed and repiled “So you didn’t like my place at all?

  - - -

  W styczniu ubiegłego roku, tydzień swojego życia spędziłem w Amsterdamie.
  Po trzech dniach poruszania się po mieście, oglądania kanałów i kolejnych ulic, usiadłem na rower i jechałem tak długo, aż zobaczyłem ten widok.
  Ulga.
  Gdy w tej samej chwili wysłałem podobne zdjęcie przyjacielowi, u którego mieszkałem, zaśmiał się i odpisał „Tak ci się tu u mnie nie podobało?”

   

 5.  

 6. Feral Love by Chelsea Wolfe on Grooveshark
  Some people are afraid of birds.

  - - -

  Niektórzy ludzie boją się ptaków.