1.  

 2. My photo series “Temple” was published in The Lost Prairie, Witty Kiwi Magazine, Bildwerk3 and The Positive Magazine.

  - - -

  Moja seria zdjęć “Temple” została opublikowana w The Lost Prairie, Witty Kiwi Magazine, Bildwerk3 oraz The Positive Magazine.

   

 3.  

 4.  

 5. Bathroom Laughter by Pissed Jeans on Grooveshark

  Taking life with a pinch of salt.

  - - -

  Życie z przymrużeniem oka.

   

 6. Setting Forth by Eddie Vedder on GroovesharkI am lying on a hot rock and falling asleep. After some time, I open my eyes and realise, that I am exactly 2 days of walking from any trace of human existence and any representatives of this species. The only one, Mateusz, is sleeping on the previously mentioned rock, 4 meters below. I keep lying.
  Somnolence, thoughts running through my head, situations and people are meddling with one another. The sun is still shining mercilessly, warming up the stone. Am I sleeping or not? It is pleasant, there’s no reason to fight with it. A moment, not measured by watch, passes.
  Now it actually is the time to get up, as there’s a long road yet ahead of us; it is necessary to find a place to sleep and a river, because one must drink.

  Thoughts completely exotic, wonderfully pure.

  Actions completely simple, wonderfully primal.

  Norway, wild Lysefjord.

  - - -

  Zmęczony, kładę się na gorącej skale i zasypiam. Po bliżej nieokreślonym czasie otwieram oczy i zdaję sobie sprawę, że jestem równe 2 dni marszu od jakiegokolwiek śladu ludzkiej egzystencji i osobników tego gatunku. Jedyny jego przedstawiciel Mateusz, śpi na wspomnianym głazie 4 metry niżej. Leżę dalej.
  Półsen, myśli przelatują przez głowę, sytuacje i postacie mieszają się ze sobą. To słońce dalej niemiłosiernie świeci nagrzewając kamień.  Śpię, czy nie śpię ?  Jest przyjemnie, nie ma powodu by z tym walczyć. Mija niezdefiniowana zegarkiem porcja czasu.
  Teraz już faktycznie trzeba wstać, jeszcze długa droga przed nami, trzeba znaleźć jakieś miejsce na nocleg i rzekę, bo pić się chce.

  Myśli kompletnie egzotyczne, cudownie czyste

  Czyny kompletnie proste, cudownie pierwotne.

  Norwegia, dziki Lysefjord.