1. Chapter Three by Jónsi & Alex on Grooveshark
  In January of last year, I spent a week of my life in Amsterdam.
  After three days of going around the city, seeing the canals, another pubs and people, I got on the bike and started riding for such a long time, until I saw this view.
  Relief.
  When, at this axact moment, I’ve sent a similar photo to my friend, at whose place I was staying, he laughed and repiled “So you didn’t like my place at all?

  - - -

  W styczniu ubiegłego roku, tydzień swojego życia spędziłem w Amsterdamie.
  Po trzech dniach poruszania się po mieście, oglądania kanałów i kolejnych ulic, usiadłem na rower i jechałem tak długo, aż zobaczyłem ten widok.
  Ulga.
  Gdy w tej samej chwili wysłałem podobne zdjęcie przyjacielowi, u którego mieszkałem, zaśmiał się i odpisał „Tak ci się tu u mnie nie podobało?”

   

 2.  

 3. Feral Love by Chelsea Wolfe on Grooveshark
  Some people are afraid of birds.

  - - -

  Niektórzy ludzie boją się ptaków.

   

 4. Breathe In by Low Roar on GroovesharkYou will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thornbushes, or figs from thistles? So, every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus you will recognize them by their fruits.
  Matthew 7:16-20

  - - -

  Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach.
  Mateusz 7:16-20

   

 5. Ny Batteri by Sigur Rós on Grooveshark
  Hedonism is the worst disease of the 21st century.

  - - -

  Hedonizm to najgorsza choroba XXI wieku.

   

 6.